Hvem er jeg?

Jeg er senest (2020) certificeret stresscoach fra Forebyg Stress v. Bjarne Toftegård www.forebygstress.dk. Oprindeligt er jeg internationalt ICI-certificeret livscoach fra EmpowerMind DK (2015) , samt certificeret teamcoach også fra EmpowerMind DK (2018), www.empowermind.dk.

Som coach trækker jeg på mere end 30 års international erfaring inden for menneskerettigheds- og udviklingsområdet, herunder en Ph.D i internationale menneskerettigheder. Jeg har i forbindelse med mit arbejde rejst i det meste af verden, og der i gennem lært at møde mennesker der hvor de er…

Siden 2013 har jeg haft mit eget konsulentfirma, Lindholt Consult, www.lindholtconsult.dk, hvor jeg blandt andet arbejder med strategifacilitering, projektevaluering, læringsprocesser og organisationsudvikling over hele verden.

Gennem hele min karriere har sparring og samarbejde med individer, organisationer og institutioner, med udgangspunkt i en ligeværdig partnerskabstilgang, været en central tilgang i mit arbejde.  Ud over procesfacilitering for organisatorisk læring og strategiudvikling, er min hovedbeskæftigelse design,  gennemførelse og evaluering af programmer og projekter for bl.a.  Udenrigsministeriet, Institut for Menneskerettigheder, danske ambassader, FN og forskellige internimageationale donorer og organisationer i Afrika, Asien og Mellemøsten. Endelig har jeg en stærk baggrund inden for forskning og analyse, samt undervisning og formidling.

Desuden er jeg engelsk sprogkorrektør, certificeret af Danske Sprogseminarer (2013).