Hvad kan jeg tilbyde?

Først og fremmest tilbyder jeg kompetent og effektiv stresscoaching til dig der oplever stress på et hvilket som helst niveau. Formålet her er dels at hjælpe dig med at komme ud af den akutte tilstand, og dels at give dig redskaber til at genopbygge balancen og på længere sigt undgå at du bliver ramt igen.

Jeg tilbyder der ud over individuel livscoaching i forhold til et hvilket som helst område af dit liv hvor du måtte ønske forandring. Mit udgangspunkt er en grundholdning om at du selv har svarene, og at jeg kan hjælpe dig med at finde frem til dem.

image

Jeg arbejder blandt andet med mennesker som er “vingeskudt” af livet og i jobcenterregi, hvor jeg kombinerer coaching med en bisidderfunktion.

Her ud over tilbyder jeg team/businesscoaching i form af hjælp til projektudvikling, strategi- og handlingsplanlægning på alle niveauer, for individer såvel som organisationer og institutioner, med udgangspunkt i coachingens grundprincipper – og med fokus på konkrete og brugbare resultater.

Endelig tilbyder jeg “tekstcoaching”, for eksempel i forhold opgaver, projektbeskrivelser og præsentationsmateriale, samt dansk og engelsk professionel sprogkorrektur.

Lone åbnede døren til et fordomsfrit og nysgerrigt rum. Med stort nærvær guidede Lone samtalerne og skabte plads til at kigge på det levede livs mange ubevidste og bevidste valg”  – Louise